Řešení

Průmyslová automatizace

Průmyslová automatizace je obecný pojem pro zpracování informací a řízení procesů strojů a zařízení nebo výrobního procesu za účelem dosažení měření, manipulace a dalších informací podle očekávaných cílů bez přímého ručního zásahu. Automatizační technologie má zkoumat a studovat metody a technologie k realizaci procesu automatizace. V dnešní době je automatizační technika široce využívána ve strojírenské výrobě, elektroenergetice, stavebnictví, dopravě, informačních technologiích a dalších oborech a stala se hlavním prostředkem ke zvýšení produktivity práce.

chytrý průmyslový
chytrý průmysl

Světelný průmysl

LED osvětlení je důležitou součástí prostoru pro představení. Jedná se o uměleckou tvorbu, která provádí všestranný vizuální design osvětlení prostředí pro postavy a konkrétní scény podle vývoje děje a záměrně reprodukuje designový záměr divákům ve formě vizuálního obrazu. Měli bychom komplexně a systematicky zvažovat prostorové modelování postav a zápletek, striktně dodržovat modelovací zákony a používat dobré prostředky.

Mořský průmysl

Konektor CAZN poskytuje připojení pro navigační zařízení. Náš kloub prošel testem v solné mlze a testem vodotěsnosti a vodotěsnost může dosáhnout IP68, díky čemuž kloub splňuje normy pro námořní navigaci.